Partneriem

Vai esat mazumtirdzniecības uzņēmums, kura uzdevums ir radīt pircējam vēlēšanos iegādāties preci vai pakalpojumus? Piesaistiet lielāku pircēju skaitu Jūsu uzņēmumam, palieliniet pārdošanas apjomus un iedrošiniet pircēju saņemt preci jeb pakalpoju tūlīt, bet norēķināties par to pircējam izdevīgākā laika posmā?

AS „LATEKO LĪZINGS” aicina Jūs sadarboties un piedāvā Jums izvēlēties sev piemērotāko līguma noformēšanas veidu:

1. veids - Kreditēšanas līgumi tiek slēgti Jūsu tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietās.

 • LATEKO LĪZINGS ar Jums noslēdz sadarbības līgumu;
 • Pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu, izsniedz (iepriekš saskaņotiem sadarbības partnera darbiniekiem) pilnvaru slēgt kreditēšanas līgumu LATEKO LĪZINGS vārdā;
 • LATEKO LĪZINGS veic Jūsu pilnvaroto personu apmācību darbam On-line sistēmā https://e-latekolizings.lv, kas nodrošina ērtu noformēšanas procesu: aizpildīt pieteikumus, sekot pieteikumu izskatīšanas rezultātam (pieteikums tiek izskatīts 3-5 minūšu laikā) un izdrukāt nepieciešamos dokumentus;
 • Pamatojoties uz savstarpēji noslēgto kreditēšanas līgumu, Jūs izsniedzat preci klientam vai arī, prece tiek nodota klientam termiņā, kāds ir norādīts savstarpēji noslēgtajā līgumā par preces piegādi;
 • Jūs iesniedzat tuvākajā LATEKO LĪZINGS klientu apkalpošanas centrā kreditēšanas līguma nepieciešamos dokumentus, saņemot apmaksu par noslēgto darījumu ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā.

2. veids - Kreditēšanas līgumi tiek slēgti LATEKO LĪZINGS klientu apkalpošanas centros.

 • LATEKO LĪZINGS ar Jums noslēdz sadarbības līgumu;
 • Pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu, Jūs iepazīstinat pircēju ar LATEKO LĪZINGS kreditēšanas noteikumiem un tarifiem, izrakstat pircējam nosūtījumu kredīta noformēšanai „Pieteikums kredīta noformēšanai” par pilnu preces vai pakalpojuma vērtību;
 • Pircējs dodas uz tuvāko LATEKO LĪZINGS klientu apkalpošanas centru, iesniedz nepieciešamos dokumentus kredīta izvērtēšanai un izrakstīto nosūtījumu kredīta noformēšanai;
 • Pozitīvas atbildes gadījumā LATEKO LĪZINGS slēdz ar pircēju kreditēšanas līgumu, ar kuru pircējs atgriežas veikalā un saņem izvēlēto preci vai pakalpojumu;
 • Jūs iesniedzat tuvākajā LATEKO LĪZINGS klientu apkalpošanas centrā kreditēšanas līguma 1 eksemplāru, saņemot apmaksu par noslēgto darījumu ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā.

Pilnvara 2017

LatekoLizings logo

Pieteikums

Kļūt par sadarbības partneri

Vienoties par konsultāciju laikiem var zvanot mums pa tālruni 67775095 vai aizpildiet sadarbības pieteikuma formu un LATEKO LĪZINGS pārstāvis tuvākajā laikā ar Jums sazināsies.

Close

Šeit strādā LATEKO LĪZINGS

 • D8Abd99217A691Edf3A27820E21F21F91D8472F7
 • 778812D2361F72F80Fcbe5532777Dd889581Ed47
 • 9Ba3979Ccfdeb9950C98124C4A7A573E3Ecc79A9
 • C425B7197F2F7Aaadfd752D7961409C3Dfb8818E
 • 4B9Ab80568B6B7Eff3Cc24D783C402718Ebed6C2
 • 7Adf308A064E7Bb57Eaa186F540E2De311Dbf77C
 • C5Edbc23534C7054A83Fad50F596D67Ae4Cacbf8
 • Caf98E289F36B2075C2Ecee61Cdc83Deb35Cd3A5
 • 56194C24Fe93439F4F61C554Dacce96A3E8D151C
 • 13102796944Ab4Cfb9Acaa287D022D3Bf5Cc7370
 • Bab81B803Abc755B1E70Fa3A74280Eb4B1Cc1B94
 • 048E6A359C3E5083B43023Cc62F8De9D528Ea756
 • F1B5B2A59Cbe353Dd47997000057Df383Fb564Db
 • 06D13B01A5937A5Ceb3B0A2Bb59F9D4Ce4F69B5C
 • 8C63Ad5D1894033F3147Fe16Cc430B487A1Fdcec
 • F7B4Bf05Edca987Efe8C8B56Bd478A421257E33C
 • D9F37Bf26D7Bfebce676Bbe48Ecbbfb29A039A41
 • Cb83329D7Aec4B76A72E7E2A57595367254A3438
 • 1160623D59C80F3Cd82440B4523F74E63Ece1D54
 • 675E9A04706817B63D46492339F5E3Dfc951Bcf4
 • 29D4C31D0Ce2F52Bcb41Ec364783F3009Dbbb7Cd
 • C20D44C6Af4Bcc3Fdae7C2E91E2D6A5A430B999D
 • Dcbaefc4207E8399F09B6Ad32C5014B16A9D5952
 • 22A4Eb73D57Ab6D378Ec5Ea546Ca129Ea0Bc33Aa
 • A70B9274D552Fd10123B0E6Fb99F700E33007436
 • 627D04A618A47Ff751E3F94C7D0E7Db9E9255228
 • 8Ab1412D56Bd4D3C541Aeec76549Ed984B650475
 • 1Abebbdd4B58D874F3D9D560C0Daf8Ad09E7F6C9
 • F3A3Ef30Ba6F49A6885985Db367C96Db22826459
 • C605328C722A7Be427B64De09Fb2Ff3Baa742E65
 • 3676A01Ac2B1F09C213C95F5833179946D4Baf42
 • 62F572Bcbb225Dfe9Ca805580F58C9573Ab1Ab39
 • 601Ecd9Ec49127503A861797C979Bef55Ac1F10E
 • 5958Bb3Cb7De11B306Eaee7Ce926154Ca1360623
 • 96D94167A72667Fe1A9892Da166462B876819918
 • Fea723Ded15Ad356B32F049Efa674A0531163399
 • 0F9A39F1899190D59A22103A16B916Ab1A4C5D45
 • 537795E1A4D63021Bce712Bc04D3Fb68A682830F
 • 94C8Ce6Ddb192Ee844534366A14E593E5Faef302
 • 1609B33C50B6222136Ca52835899A37Fd8547147
 • Cc24188C23945181Fa9B097A379Df1F8208069Dd
 • 38C938711B6Ce1738B8D63A250Aa9Ba65D5D4A01
 • C5F813A9922Fb2D90B09268882A8D3A5Af659138
 • Bf1402748Abe5De036Fc71745B45116A36E7F6D3
 • E6F48Ef05E06F3Eaa49Fcc9A5F08D5254E9B0Ba9
 • 33F30Efe6Ea5Bd644Bd2Cfd6D8194Cf12F602B6E
 • 47B1Dc68C655D184Bc273465Da646030Cb0Affac
 • Af811Ce666Fe4C13E129565A0Ebd72F483D5D5Ac
 • 6D706181809Bda69A9823Ac01Aac468D67Cb862B
 • E216B5B2983C53Ec2Ce38B61334C23E6759B7D60
 • 4Fdb46161C9B03706851A8241Bc9003Ce162F78A
 • 2C77Be16C62F4A0Fbeccecbc2B888D9D8B2A5Aa3
 • 50880444E1923B9491Ebc523B8Cc333A5D5E2777
 • A3697153070256E5A42Be634Decc1Dacfdb540E8
 • A4D2250053919B4F1Afa8C8232C9E98Acdb368B3
 • Acbbd9Bc65A34Ffc1A4C9Dd336Cb9E9C23A1Dffc