iFix Solutions SIA

Aizdevuma pieteikums

Pieteikuma veids

Aizdevums

Informācija par preci

EUR
mēn
EUR
Persona par kuru Jūs galvojat
Personīgā informācija
Dzīvesvietas informācija

Deklarētā dzīvesvietas adrese

Faktiskās dzīvesvietas adrese

Nodarbošanās

Darbavietas informācija

Darbavietas adrese

Informācija par ienākumiem, saistībām

EUR / mēnesī
EUR / mēnesī
EUR / mēnesī
EUR / mēnesī
EUR / mēnesī
Kontaktpersona un komentāri

Kontaktpersona

Dokumenti

Izvēlēties

Komentāri

Pieteikuma iesniedzēja apliecinājums

Lasīt apliecinājumu
Iesniedzējs izsaka savu piekrišanu tam, ka AS “LATEKO LĪZINGS” saņem, apstrādā un glabā viņa personas datus pakalpojuma sniegšanai un ar to saistītām darbībām, kas izriet vai var izrietēt no savstarpējām līgumattiecībām, vadoties no LR Fizisko personu datu aizsardzības likuma normām. Iesniedzējs neiebilst par savas sniegtās informācijas pārbaudi jebkurā datu bāzē vai reģistrā, kā arī pilnvaro AS “LATEKO LĪZINGS” bez papildus apliecinājuma saņemt Iedzīvotāju reģistrā iekļauto informāciju par Iesniedzēju. Nosūtot pieteikumu, iesniedzējs apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, un ka viņš apzinās sekas, kuras var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ, kā arī uzņemas pilnu atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Iesniedzējs neiebilst , ka AS “LATEKO LĪZINGS” izmanto šajā pieteikumā norādītos Iesniedzēja datus (tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, elektroniskais pasts, dzīvesvietas adrese u.c.), lai informētu Iesniedzēju par kompānijas akcijām, piedāvājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. AS „LATEKO LĪZINGS” ir tiesības atteikt aizdevuma piešķiršanu, nepamatojot iemeslus. Pieņemot pozitīvu vai negatīvu lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, AS „LATEKO LĪZINGS” patur tiesības neatgriezt no pieteicēja saņemtos dokumentus, kas izmantoti par pamatu lēmuma pieņemšanai.

*Obligāti aizpildāmie lauki
Paldies, pieteikums ir saņemts!
Mūsu pieteikumu speciālists ar Jums sazināsies tuvākajā laikā.
Neizdevās nosūtīt pieteikumu!