q Autortiesības
 AS “LATEKO LĪZINGS” mājas lapa www.latekolizings.lv ir AS “LATEKO LĪZINGS”  īpašums. Visas tiesības uz materiāliem, kas atrodas  www.latekolizings.lv, pieder AS “LATEKO LĪZINGS”  un ir aizsargātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lapas saturu drīkst pārlūkot, izdrukāt tikai un vienīgi personīgai lietošanai ar nosacījumu, ka izdruku mērķis nav komerciāla labuma gūšana. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz mājas lapas īpašnieku ir obligāta. Neievērojot augstāk minētos interneta mājas lapas lietošanas noteikumus, Lietotājs pārkāpj mājas lapas īpašnieka autortiesības un atkarībā no pārkāpuma rakstura un sekām var tikt saukts pie civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālatbildības.