aa

         

PRIVĀTUMA ATRUNA

Jūsu personas datu apstrādi veic AS „LATEKO LĪZINGS” , vienotais reģistrācijas numurs 40003366651, juridiskā adrese Katlakalna iela 1, Rīgā. 

AS „LATEKO LĪZINGS” veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā, par ko tika izsniegta reģistrācijas apliecība Nr. 002156, apstrādes reģistrācijas Nr. 001908.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis: pakalpojuma sniegšana, tajā skaitā:

  • izvērtēt Jūsu spēju atmaksāt kredītu un piedāvāt Jums piemērotu pakalpojumu;
  • nodrošināt mūsu saistību izpildi pret Jums;
  •  nepieciešamības gadījumā saistībā ar pakalpojuma sniegšanu sazināties ar Jums;
  • realizēt savas no līguma un likuma izrietošām tiesībām atgūt parādu;
  • piedāvāt Jums jaunus pakalpojumus;
  • citi gadījumi, kuri izriet no likuma

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums:
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1., 2. un 6.punkts.