aa

         

PRIVĀTUMA ATRUNA

Informējam, ka no 2018. gada 25. maija tiek piemērota jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kas būs saistoša visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri rīkojas ar personu datiem. Personas datu aizsardzība vienmēr ir bijusi un arī turpmāk būs mūsu prioritāte, līdz ar to arī AS „LATEKO LĪZINGS” ir izstrādājis "Privātuma politiku".

Kādus personas datus apstrādājam un mūsu personas datu apstrādāšanas principi?
Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

Dati, ko mēs apstrādājam, ir atkarīgi no Jūsu izmantotajiem pakalpojumiem. Mēs varam apstrādāt tādu informāciju kā, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, nodarbinātības dati, atrašanās vieta, finanšu un maksājumu informācija, ieskaitot datus par Jūsu saistībām. Mēs arī lūdzam sniegt datus, kad Jūs apmeklējat mūsu filiāles, sūtāt e-pasta vēstules vai zvanāt mums. Personas dati ir arī no citiem pieejamiem publiskajiem reģistriem (piemēram, PMLP, VSAA u.tml.) iegūtie dati, ko izmantojam, piemēram, lai izsniegtu patēriņa vai hipotekāro kredītu.

AS „LATEKO LĪZINGS” klientu datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā, un tas, kādu informāciju Jūs mums nododat, ir Jūsu ziņā. Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības mērķim.
Uzziniet vairāk AS „LATEKO LĪZINGS”  Personas datu apstrādes politikā 3. un 4. sadaļās. 

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?
Mēs izmantojam Jūsu datus, lai Jums sniegtu nepieciešamos produktus un pakalpojumus, kā arī lai nodrošinātu to ērtu lietošanu. Tāpat mēs datus izmantojam, lai pilnveidotu savu produktu un pakalpojumu klāstu un kvalitāti.
Jūsu mums uzticētie personas dati ļauj Jūs apkalpot, ņemot vērā jūsu vēlmes, kā arī sniegt individuāli pielāgotu atbalstu un konsultācijas.
Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu izveidot tieši Jums piemērotus piedāvājumus. Datu saņemšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu līgumu un sniegtu Jums pakalpojumu. Ja Jūs nevēlaties slēgt  līgumu ar mums un saņemt mūsu pakalpojumus, Jums nav pienākuma sniegt datus.
Vairāk AS „LATEKO LĪZINGS” Personas datu apstrādes politikā 6. sadaļā.

Vai personas dati tiks nodoti citām personām?
Mēs nododam Jūsu datus tālāk, lai sniegtu Jums pakalpojumus, izstrādātu jaunus pakalpojumus, veiktu kredītspējas un riska novērtējumu, parādu piedziņas vajadzībām, arī mēs nododam datus, ja to nosaka likums vai kāds cits juridisks pienākums .
 Vairāk AS „LATEKO LĪZINGS”   Personas datu apstrādes politikā 8. sadaļā.

Kā mēs vācam personas datus? 
Personas dati var būt iegūti ar pieteikumu un AS „LATEKO LĪZINGS” tīmekļa vietņu www.latekolizings.lv, https://mans.latekolizings.lv  palīdzību, telefoniski,  ar e-pasta un citu saziņas līdzekļu palīdzību, kā arī mutiski – pārrunu gaitā.
Vairāk AS „LATEKO LĪZINGS”  Personas datu apstrādes politikā 4. sadaļā.

Kādas Jums ir tiesības attiecībā uz Jūsu datiem un kādas kontroles iespējas ir Jūsu rīcībā?
Jums ir tiesības prasīt, kādus datus mēs uzturam par Jums, labot Jūsu personas datus, dzēst Jūsu personas datus, kas vairs nav vajadzīgi apstrādei vai nav aktuāli, un dažos gadījumos iebilst pret personas datu apstrādi. Jūs varat izvēlēties atteikties no mārketinga ziņu saņemšanas un noteiktu datu vākšanas un izmantošanas.
Vairāk  AS „LATEKO LĪZINGS”  Personas datu apstrādes politikā 10. sadaļā.

Kā Jūs varat sazināties ar mums?
Ja Jums ir jautājumi vai sūdzības saistībā ar to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot AS „LATEKO LĪZINGS” tīmekļa vietnē: www.latekolizings.lv, e-pasts: datuaizsardziba@latekolizings.lv  vai telefoniski, zvanot uz mūsu Klientu atbalsta dienestu pa tālr.: 67775079

Pasta korespondences adrese:
Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073
Vēstuli adresējiet: Akciju sabiedrība "LATEKO LĪZINGS"  Datu aizsardzības speciālistam.
 
Mūsu kā datu Pārziņa rekvizīti:
Akciju sabiedrība "LATEKO LĪZINGS"
Reģistrācijas Nr. 40003366651
Juridiskā adrese: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073